നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഗ്യാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരം

ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പല ആളുകളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് പുറത്തു പോകാൻ പോലും മടിക്കുന്ന ഒരു ആരോഗ്യപ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഭക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഉടനെ തന്നെ വാഷ് റൂം പോണം അല്ലെങ്കിൽ മോഷൻ പാസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു മലം പോണം.

എന്നുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ റസിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ പഞ്ചസാര മാത്രം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വന്നില്ല നേരിട്ട് പഞ്ചസാര ബാക്ടീരിയയുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് അപ്പോ നല്ലതല്ലാത്ത ബാക്ടീരിയ വളരെയധികം കൂടുകയും ചെയ്യും നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളബാക്ടീരിയയുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം.

   

എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് അപ്പോ നല്ലതല്ലാത്ത ബാക്ടീരിയ വളരെയധികം കൂടുകയും ചെയ്യും നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ആളുകളും നല്ല ന്യൂട്രാൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും മോഷൻ പോകുന്ന കാര്യം കൂടുതലായി സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ആളുകളിൽ കൂടുതലായും ശരീരം മെലിഞ്ഞിരിക്കുകയും പിന്നീട് അനിമയ അതുപോലെതന്നെ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവളുടെ ശരീരത്തിന് എന്ത് ഭക്ഷണം എത്തിയാലും അത് ഉടനെ തന്നെ ലൂസ് മോഷനായി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.