നിങ്ങൾ ഹൃദ്രോഹികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ

ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ വരാം പ്രധാനപ്പെട്ട അസുഖം തന്നെയാണ് കൂടാതെഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ വരാം പ്രധാനപ്പെട്ട സുഖം തന്നെയാണ് കൂടാതെ മിടിപ്പ് ആയി അസുഖങ്ങൾ വരാം ഹാർട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതേപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേറൊരു കാര്യമാണ് കാലുകളിലേക്കും കൈകളിലേക്കുള്ള രക്തകുഴലുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബ്ലോക്ക് അങ്ങനെ ഈ നാട്ടിലെ അസുഖം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ മനസ്സിൽ വരാത്ത പല അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിൻറെ നൂതനമായ ചികിത്സാരീതികളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്.

വളരെ മിനിമം എമൗണ്ട് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒരു ഇന്റർ അൾട്രാസൗണ്ട് ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാമറ അവരുടെ ഹാർട്ടിനെ രക്തക്കുഴൽ കടത്തിവിടുക എന്നിട്ട് അവരുടെ ബ്ലോക്ക് കറക്റ്റ് അസിസ്റ്റൻറ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബ്ലോക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യണം ഇതേപോലെ ക്യാമറ വീണ്ടും.

   

കടത്തി വിട്ടിട്ട് ഈസ്റ്റ് ഡിപ്ലോയ്മെൻറ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ പൊസിഷൻ അസിസ്റ്റൻറ് ചെയ്യണം. ഇതുവഴി നമുക്ക് വളരെ സക്സസ് ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും വളരെ മിനിമം അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആൻ്റിയോ പ്ലാസ്റ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.ഡാമേജ് കൂടുന്നില്ല ക്രിയാറ്റിന്റെ അളവ് കൂടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിഡ്നി പേഷ്യൻസിനോട് പറയാനുള്ളത് ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് സീറോ പൊട്ടാസ്യം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ബ്ലോക്കുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.