ഉറക്കം കുറവ് നമുക്ക് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം

ആരോഗ്യത്തിന് ഫുഡ് ഭക്ഷണം എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണോ ഈ ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഒരുപാട് നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ് നമ്മളോട് ഈ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ്. ഉറക്കമില്ലായ്മ ഇതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഇത് എന്തിലോക്കെ ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഷെയർ ചെയ്യാനായി പോവുകയാണ്. കൂടുതലായിട്ടും ഈ ഒരു എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നത്.

ഒരുപാട് സ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നവരിലും ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ഇത് കണ്ടുവരുന്നത്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലിപ്പ് ഹൈജീൻ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മുടെ കോർണിയിൽ മേലാട്ടോൺ എന്നു പറഞ്ഞ് ഒരു ഹോർമോൺ ഹോർമോൺ ആണ് അതിന്.

   

ഈ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളവർ ഈയൊരു ഹോർമോൺ ലെവൽ കുറയാൻ ആയിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് പിന്നീട് അവര് അവർക്ക് ഉറക്കമില്ലായ്മ കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസും കൂടുതലാണ് രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി നോക്കുന്നവര് മാത്രമല്ല നൈറ്റി യൂസേജസ് അധികം ഉള്ളവരും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ കിടക്കാൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെതന്നെ രാവിലെ നേരത്തെ ഉണരാൻ ആയിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.