കറുത്ത പാടുകളും മാറാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

പൊട്ടിയ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയാൽ ആണ് കരിമംഗല്യം വരിക അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പാട് വരുമ്പോഴാണ് കരിമംഗലം വരെ മിഥ്യാധാരണകളും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് മേലാസ്മ കരിമംഗല്യം നോക്കാം മുഖത്ത് കാണുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്നിൽ കാണുന്ന ഒരു ഹൈപ്പർ ആണ് കാണുന്നത് ചെറിയ ബ്രൗൺ കളർ ആയി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലും ഇത് മുഖത്ത് മാത്രമല്ല കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് മുഖത്ത് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിലും അതേപോലെ ഷോൾഡർ കാണപ്പെടാറുണ്ട്.

എന്നാൽ 10% പുരുഷന്മാരിലും ഇത് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഒരു 10 15 വർഷം മുമ്പ് ഒക്കെ ഒരു 40 45 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകളിലാണ് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത്. ധാരാളമായിട്ട് സ്ത്രീകളുടെ നോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഒരു ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന വൈറ്റനിങ് ക്രീംസ് ഒരു ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൂടാതെയോ നമ്മൾ എടുത്ത് തേക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ കുറച്ചുനാളുകളും നമുക്ക് ഒരു വൈറ്റനിങ് എഫക്ട് കിട്ടുമെങ്കിലും.

   

പിന്നീട് ഇത് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കുറെ കാലമായി കഴിക്കുന്ന ഹോർമോണൽ ഉണ്ടാവുകയും ഇതേപോലെ ഒരു പിഗ്മെന്റേഷൻ കാണപ്പെടാറുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി നല്ല മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് സൂപ്പർ നമ്മുടെ മുഖത്ത് കാണുന്ന പാടുകൾ ഒരു ബ്രൗൺ സ്പോർട്സ് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ സ്പോർട്സ് ആയിരിക്കും മിക്സഡ് വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള പാറ്റാണ് വരിക അത് ഏതാണോ കൂടുതലായിട്ടും അതിനെ ചെയ്തു വേണം നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ് ആരംഭിക്കുവാൻ.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.