നിങ്ങളുടെ ഉപ്പൂറ്റി വേദന മാറാൻ കാലത്തെ എണീ ചെയ്യേണ്ടത്

ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര വേദന കുറെ സമയം നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ വേദന വരാം നടക്കുമ്പോൾ ഒക്കെയാണ് ബെറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കുറെ പേര് പറയാറുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അതുപോലെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതിന്റെ കുറച്ച് എക്സസൈസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എക്സൈസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ കാലിന്റെ അടിയില് 40 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്കാണ് കൂടുതലായി കാണാറുണ്ട് കൂടുതൽ സമയം നിൽക്കുന്ന പറയാറുണ്ട്.

പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേദന പൊസിഷൻ ആയിട്ട് എക്സറേ എടുക്കാൻ പറയാറുണ്ട് ചെറിയൊരു ഗ്രോത്ത് അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആ ഭാഗത്ത് ചിലപ്പോ കാലിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഗ്രോത്ത് ചെറുതായിട്ട് ആളുകൾക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ലക്ഷണങ്ങളും എന്തൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്കളാണ് എടുക്കേണ്ടത്.

   

എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. ആദ്യം തന്നെ നല്ല പെയിന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഐസ് ക്രഷ് ബാഗിലോ അല്ലെങ്കിൽ തുണിയിലൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.