സർജറി ഇല്ലാതെ വെരിക്കോസ് വെയിൻ കുറച്ചെടുക്കാം

ഞാൻ നിങ്ങളൊരു ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നോക്കാം. വെരിക്കോസ് വെയിൻ പ്രധാനമായും കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെതന്നെ ചൊറിച്ചിൽ ഒക്കെ അനുഭവപ്പെടും ലക്ഷണങ്ങൾ പറയാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഗ്രേഡ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്.

പ്രായം തന്നെയാണ് പ്രായമാവുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കാലഘട്ടം ഉണ്ടാവുകയും അത് വെരിക്കോസ് വെയിൻ അസുഖത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ആണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ കാലിൻറെ ഭാഗത്തെ വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ ബ്രഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും നല്ല പ്രവേശനം ഇല്ലാതെയാവുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ വെയിനുകൾ തടിച്ച നമുക്ക് വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്നതിലേക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത്. നഷ്ടപ്പെട്ട മൂലം തന്നെ രക്തക്കുഴലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പാരമ്പര്യമാണ്.

   

വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനും വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറെ സമയം നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് എന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിൻ കാലിനു കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെതന്നെ ഹോർമോണി ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ കാരണവും ഇത് ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം. ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.

https://www.youtube.com/watch?v=6htLSPSkHhg