ഈ യുവാവ് അടുത്ത വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടിയോട് ചെയ്ത കാര്യം അറിയണോ

സ്വാമിയിൽ എന്ന ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ ഒരു ഡ്രൈവറാണ് ഈ സ്വാമിയുടെ ഭാര്യയാണ് കുടുംബം നോക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇവർക്ക് രണ്ടാൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസം വളരെ കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ തങ്ങളുടെ മക്കളെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിപ്പിച്ച് വലിയ നിലയിൽ എത്തിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഈ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും ആഗ്രഹം അതിനായി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു മക്കളും.

നല്ല നിലയിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നവരായിരുന്നു ഇവർക്ക് രണ്ടു പെൺമക്കളാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി നന്നായി പഠിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആണ് രണ്ടാമത്തെ പെൺകുട്ടി രാജലക്ഷ്മി വയസ്സ് 14 എട്ടാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുകയാണ്. നന്നായി പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഇവരെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു താമസിക്കുന്നുണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഇവർക്ക് ഒരു രണ്ടര വയസ്സുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടിയുമുണ്ട് ഈ രണ്ടു വീട്ടുകാരും നല്ല സ്നേഹത്തോടെയായിരുന്നു മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ചിന്ന ഒരുപാട് അകലെ നിന്നാണ് വീട്ടിലേക്ക് വെള്ളമെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത്.

   

എന്നാൽ ഈ ശാരദ അത്യാവശ്യം പണമുള്ള വരും ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവിടെ നിന്നും വെള്ളം എടുത്തോളൂ വെറുതെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട എന്ന് അങ്ങനെ രാജലക്ഷ്മിയും കൂടിയാണ് വെള്ളമെടുക്കാൻ രാജലക്ഷ്മി ഒറ്റയ്ക്കും പോകും. ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു എൻറെ രണ്ടര വയസ്സായി കുട്ടിയുടെ തനിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് രാജലക്ഷ്മി കുട്ടിയോടൊപ്പം കളിക്കാൻ വരണം. ഒരു ആയുധപൂജ ദിവസം കുട്ടിയുമായി കളിക്കാനായി പോവുകയാണ് എന്നാൽ കുട്ടിയുമായി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ വീട്ടിൽ ശാരദ ഇല്ല എന്ന കാര്യം രാജലക്ഷ്മിക്ക് മനസ്സിലായത്. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.