ഈ മൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങൾ സ്റ്റോക്കിന്റെ മാത്രമാണ്

എന്താണ് പക്ഷാഘാതം ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഒരിക്കൽ വീണ്ടും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എത്ര കാലം നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ് എടുക്കണം ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും ഉള്ള ഒരു പരിഹാരം മാർഗമാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്.എനർജി ഒരു മിനിറ്റിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ തലച്ചോറിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു രക്തഓട്ടം നിന്ന് കഴിഞ്ഞു എന്ന് അതാണ് കൂടുതലും കാണുന്ന ഏകദേശം ഒരു 80 85% ആൾക്കാരെ കാണും രക്തക്കുഴലുകളിൽ അടഞ്ഞുപോവുക താൽക്കാലികമായി ഒരു ക്ലോത്ത് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ.

അതുപോലെതന്നെ രക്തക്കുഴികൾ പൊട്ടുന്ന രീതിയും ഉണ്ട്. ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട മനസ്സിലാക്കാൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. അതായത് ഫേസ് ആർമ് സ്പീച് ടൈം നമ്മുടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ ചുണ്ട് ഇങ്ങനെ മാറി പോവുക ഒരു വർഷത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകുകയും അതുപോലെതന്നെ കൈ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പൊങ്ങി പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ.

   

താഴോട്ട് തന്നെ വരികയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പറയേണ്ട വാക്കുകൾ കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നത് സംസാരിക്കാൻ വാക്കുകൾ കിട്ടാതെ ആവുകയും അതിനെ ഒരു കുഴൽ ഉണ്ടാവുകയും സംസാരിക്കാൻ തന്നെ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയെല്ലാം വരുകയാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടൈം എന്നതാണ് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.