അനാഥയായ യുവാവിനെ കല്യാണം കഴിച്ച ശേഷം സംഭവിച്ചത്

പെണ്ണുകാണാൻ വന്നപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ സ്ഥിരം പെണ്ണുകാണലുകൾക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാറില്ല അത് റെഡിമെയ്ഡ് ഭാവങ്ങളുമായി മുഖത്ത് ചിരി വരുത്തി പാവ കണക്കെ നിന്നു കൊടുക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് വീട്ടുകാർ എല്ലാരും ചേർന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ ആ ബന്ധം വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. നല്ലൊരു ജീവിത സാഹചര്യം ഉണ്ടെന്നുള്ളതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല.

അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള ചിന്ത ആരുമില്ലാത്ത ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടാൽ പിന്നെ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിട്ട് സ്വന്തം വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് സാധിക്കില്ല എന്നതായിരുന്നു അവരുടെയെല്ലാം കണ്ടെത്തൽ ഭർത്താവ് ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ വീട് വിട്ടുനിൽക്കുക എന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാകുമെന്നും എവിടെപ്പോയാലും എത്ര വൈകിയാലും തിരിച്ചുവരണം എന്നതും പോരാതെ ഭർത്താവ് ജോലിക്ക് പോയാൽ ആ വീട്ടിൽ ഒന്നും മിണ്ടാതെ പറയാൻ ആരും കൂട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നതും ഒക്കെയായിരുന്നു എത്തിച്ചേരുന്നതിന് അവർ കണ്ടെത്തിയ കാരണങ്ങൾ.

   

എന്നെ വന്ന് പെണ്ണ് കണ്ടിറങ്ങിപ്പോയ ആ സമയം തന്നെയായിരുന്നു ഇതെല്ലാം സംസാരിച്ചത് വീട്ടിലെ ഹാളിലിരുന്ന് അവർ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം എനിക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ കേൾക്കാമായിരുന്നു എന്നാൽ അവനെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള വീട്ടുകാരുടെ കാരണങ്ങൾ ഇഷ്ടമായില്ല. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.