സ്ത്രീകളുടെ പല രോഗങ്ങളും മാറാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

പലപല അതൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടാതെ പിന്നെ നമ്മുടെ പോസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ആണ് ഒരു ലേഡി നമ്മൾ പോകുന്ന ആ മൂന്നു സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ വരുന്ന ക്ലൈൻസ് ടൈമിൽ വരുന്നവരാണ്. പിരീഡ്സിന്റെ റെഗുലാരിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്ന പ്രശ്നം അവർക്ക് വയറിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് അതായത് ഒത്തിരി ഡയബറ്റസ്റ്റ് കൂടുതലും.

ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഫോർട്ടിസിലുള്ള ആ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വൈറ്റമിൻ ഡി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹെയർ ഫോളിന്റെ കാരണം അതാണോ ചെക്ക് ചെയ്യുക. കാൽസ്യം വൈറ്റമിൻ അതുപോലെതന്നെ മഗ്നീഷ്യം ചെയ്തു നോക്കുക അതുകൊണ്ട്.

   

അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു നോക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് ആ സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഇമോഷണൽ കൂടുതൽ ലേഡീസ് രാത്രിയാണ് കൂടുതൽ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി എന്ന് തന്നെ വരാം. ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.