നിങ്ങളുടെ തടി കുറയ്ക്കാനുള്ള ചില മാർഗ്ഗങ്ങൾ

ഈ തടിയുള്ള ആളുകൾക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് അവർ നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനയും അതുപോലെതന്നെ നടക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും കഴിയാത്തതും പലഭാഗങ്ങളിലെ വേദം അവിടെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ആന്തരികങ്ങൾക്ക് ആണെങ്കിൽ വരും നമ്മുടെ ശരീരഭാരം എപ്പോഴും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.

ബി എം ഐ കൊണ്ട് ആണ്. നമുക്ക് നടക്കാൻ തന്നെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു സമയമായിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ ശരീരഭാരം കൂടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് കൃത്യമായി രീതിയിൽ കണ്ട്രോൾ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പല കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെതന്നെ പലപല രോഗങ്ങളിലേക്കും അത് വഴിമാറും ആ രോഗങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാതെ ഇരിക്കുകയും പല പ്രശ്നങ്ങളും വന്നു.

   

കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം ആയിരിക്കും നമുക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്. നമ്മുടെ ഹാർട്ടിനകത്ത് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിനകത്ത് ഒരുപാട് കൊഴുപ്പുകൾ വന്ന് അടയുകയും അത് പല ഹാർഡ് പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാവാറുണ്ട്. അത് പിന്നീട് ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ മാറാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയും ശരീരം ഒരുമാതിരി ശോഷിച്ച അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യും.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.