തടി പെട്ടെന്ന് കൂടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

വണ്ണം കൂടി ആളുകൾക്ക് വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതായത് അവർ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് പോലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. പലരും കാക്കഹൈഡ്രേറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ വയറു വീഴ്ത്തു വരികയും ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും.

അതുപോലെതന്നെ പ്രോട്ടീൻസ് വരുന്നത് 8 ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് വേണ്ടത് ഒരു ദിവസം ആണ് കഴിക്കേണ്ടത് അതുപോലെതന്നെ പ്രോട്ടീൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ടും പ്രോട്ടീൻസ് അതായത് ആനിമൽ പ്രോട്ടീൻ കൂടുതൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മസിൽ ബൈക്ക് കൂട്ടും തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന കടല എന്നിവർ കുറച്ച് അധികം ഭക്ഷണത്തിൽ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പ്രോട്ടീൻസ് നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലിമിറ്റേഷൻ.

   

ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആയാലും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ യൂറിക് ആസിഡ് പോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. കാരണം പ്രോട്ടീൻസ് നടക്കണമെങ്കിൽ കൃത്യമായ അളവിലുള്ള ഒരു മിനറൽസ് കൂടി ആവശ്യമുണ്ട്. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.