ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവഗണിക്കരുത്

എന്താണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒരു പമ്പാണ് ഈ ഹൃദയത്തിൻറെ പമ്പ് ആണ് നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്നത്. ഈ പേശികല ഒരു വ്യക്തി അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മുതൽ ആ വ്യക്തി മരിക്കുന്നിടത്തോളം നിർത്താതെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ് ഈ പേശികൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് പ്രാണവായു ഓക്സിജനും ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. അതിന് നിർത്താൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ പ്രാണവായു ആ പേശികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിലെ രണ്ട് പ്രധാന രക്ത ധമനികൾക്കകത്തു കൂടിയാണ്. ഹൃദ്രോഗം വരുന്ന സമയത്ത് നടുക്കാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നതെങ്കിലും.

ചില വ്യക്തികൾക്ക് താടിയെ വരാം ചിലർക്ക് കയ്യിലോട്ടും അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഹൃദയത്തിൻറെ അസുഖം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള വ്യക്തി അതായത് വ്യക്തി നെഞ്ചനകത് അസാധാരണമായ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു എപ്പോഴും പരിശോധന ചെയ്ത ഹൃദയത്തിന്റെ രോഗലക്ഷണം ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ചില വ്യക്തികൾക്ക് ഹൃദ്രോഗം വരുന്ന സമയത്ത് രോഗലക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നും ഇല്ല പ്രധാനമായും ഒത്തിരി വർഷമായി.

   

പ്രമേഹം ഉള്ള വ്യക്തികൾ ഒത്തിരി വർഷമായി വ്യക്തികൾക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഹൃദ്യഘാതം വരുന്നത് സൈലൻറ് ഹൃദയാഘാതം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. വരുന്ന സമയത്ത് വേദന അനുഭവപ്പെടത്തില്ല ആ കൂട്ടയാണ് നമ്മൾ സൈലൻറ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തികളുടെ നല്ലതല്ലാതെ ഹൃദ്രോഗം വരുന്ന സമയത്ത് അവർ അറിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ സങ്കീർണതകൾ കൂടുതലായിട്ടും ഈ വ്യക്തികൾക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.