ഈ ഒരു നീര് കുടിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങൾ

ജനസംഖ്യയുടെ 75% ആൾക്കാരിലും കണ്ടുവരുന്ന അസിഡിറ്റി എന്ന സബ്ജെക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്നത് ആസിഡ് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ എന്നുള്ളതാണ്. പല മിനറൽസിന്റെയും ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കാതെ വരികയും അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമുക്ക് പോലുള്ള അവസ്ഥകൾ വരാനുള്ള ചാൻസുണ്ട് അതുകൂടാതെ ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കാത്ത കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് മസിൽ വീക്ക്നെസ്സ് ആയിട്ടും.

അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ക്ഷീണം എപ്പോഴും ക്ഷീണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഹൈപ്പോസിറ്റി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യം വേണ്ട പല മിനറൽസിന്റെയും ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കാതെ വരികയും അതുകൊണ്ടുതന്നെ മുടികൊഴിച്ചിൽ പോലുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവാനും സാധ്യതയുണ്ട് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് പോകുന്നതായി കാണാം. പലതരത്തിലുള്ള മസിൽ വീക്ക്നെസ്സിനും ചാൻസ് കൂടുതലാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ.

   

പ്രോട്ടീന്റെ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ആകിരണത്തിന് നല്ല ഒരു ആക്സിഡൻറ് ആവശ്യകതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ എത്ര ഉറങ്ങിയാലും ഇനിയും ഉറങ്ങണം ഉറങ്ങണം എന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്യും. ഇത് നമുക്ക് ഹൈപ്പോസിഡിറ്റി ആണോ എന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം സാധാരണയായി നമുക്ക് വയറിൽ കുറെ കാലമായുള്ള പ്രശ്നം ഒരു ലിസ്റ്റ് എടുത്തു പോയി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻറ്റോ സ്ക്രിപ്പിയാണ് പറയാറുള്ളത്.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.