നടുവേദന മാറാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

നമ്മുടെ നടുവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയത് കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഒരു നാഡീയാണ് പറയാറുള്ളത് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള വേദന വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഇന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത്.

ചില ആളുകളുടെ സ്പൈനൽ അതുപോലെ അസുഖങ്ങളുടെ കൂടെ ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ കാണാറുണ്ട് കൊടുക്കുകയും അത് സയാറ്റിക്ക് വരാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ കൂടുതലായിട്ട് നല്ല ഫിറ്റായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളിലും കംപ്രഷൻ വന്നിട്ട്.

   

ഇതുപോലെ വേദനയും അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് ലക്ഷണങ്ങളും അതായത് നമ്മുടെ കാലിനു മരവിപ്പ് അനുഭവപ്പെടും അതുപോലെ ചില ആളുകളിലെ സയാറ്റിക്ക വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ചെറിയ ഡാമേജ് വന്നിട്ട് അത് പെട്ടെന്ന് കൂടുതലായി വണ്ണം ഉള്ള ആളുകളിൽ പോകാറുണ്ട് അതുപോലെ തീരെ വ്യായാമം ഇല്ലാത്ത ആളുകളിലും ഇതുപോലെയുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.