ഫാക്ട് മുഴുവനായും പോകാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൽ വരുന്ന ഒട്ടുമിക്ക പേഷ്യൻസിനും പറയാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നും കാണാറുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാലേ ഈ ഡയറ്റ് ചെക്കപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് ഫാറ്റ് ലിവറിന്റെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്താണ് ഫാറ്റി ലിവർ എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമുക്ക് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാവുന്നതൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നോക്കാവുന്നത്. മുതിർന്നവരെ ഇത് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്.

നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ തന്നെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കാരണമെന്ന് വരുന്നത് നോക്കാം കൂടാതെ വ്യായാമം കുറവുള്ളവരിലും അമിതമായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കുന്നവരിലും നമുക്ക് ഫാറ്റ് ലിവർ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ കൂടി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റബോളിസം തടസ്സപ്പെടുകയും.

   

അത് പിന്നീട് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഫാറ്റി ലിവർ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള മറ്റ് അവസ്ഥകളിലേക്ക് അതായത് ഫിറോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ ലിവർ കാൻസർ പോലെയുള്ള അവസ്ഥകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ ഒട്ടുമിക്ക മദ്യപാനികളും ഫാറ്റി കൂടി വരുന്നതായിട്ട് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എന്തൊക്കെ റിസ്ക് ഫാക്ടർസ് ആണ് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.