ഈ തെറ്റ് നിങ്ങൾ അടുക്കളയിൽ ചെയ്യരുത്

ഉപയോഗിക്കുന്ന പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലെ പാത്രങ്ങൾ ആയിട്ടുണ്ട് സാമ്പാർ പൊടികൾ അതായത് മസാലപ്പൊടികൾ പച്ചക്കറികൾ അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള കാരണം അടുക്കളേ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലും അറിഞ്ഞ അറിവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവർക്ക് രോഗങ്ങളെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ല അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ആശുപത്രിയിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരുപാട് ആളുകൾക്കും.

ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ അടുക്കള കൾച്ചറ കാര്യങ്ങളിൽ അതായത് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ കവർ ചെയ്തു വെക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത് വരുന്നത് ഫുൾ മൊത്തം പോലും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനിയുള്ളത് ഇരുമ്പ് നിറഞ്ഞ ഇരുമ്പിന്റെ പാത്രങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെ മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ അത് കഴിച്ചു രീതിയിലുള്ള അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്.

   

ഏത് പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഫുഡ് ചെയ്താലും ആ പാത്രത്തിൽ കൂടുതൽ നേരം വയ്ക്കും പ്രത്യേകിച്ച് അലുമിനിയം ഇരുമ്പ് പാത്രങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നേരം ഭക്ഷണങ്ങൾ അതിനകത്ത് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് ഓക്സൈഡുകളും ആയിട്ട് മാറുകയും അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയാൽ പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പാത്രങ്ങളിലോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻസ്.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.