നിങ്ങളുടെ വയർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യ നമുക്ക് ആണെങ്കില് നാല്പതിനും 60 നും ഇടയ്ക്ക് പ്രായമുള്ള ആളുകൾ ഏകദേശം 70% ത്തിനും മേലെ ആളുകൾക്ക് അമിതവണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ 30 ശതമാനത്തിന് മേലെ പൊള്ളത്തടിയുമുണ്ട്. 50% എങ്കിലും അമിതവണ്ണം കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകളുണ്ട് പലപ്പോഴും ആളുകൾ ഒന്നും അത്ര കാര്യമായിട്ട് എടുക്കാറില്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാരണം മാത്രം മറ്റു പലതരത്തിലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാവും.

ഈ കുഴപ്പം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതേ പോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഇത് കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വേണ്ട പ്രോട്ടീന്റെ അളവ് എന്ന് പറയാണെങ്കിൽ 20% ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണരീതിയിലൂടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വളരെയധികം കുറവാണ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരിക്കലും അത് കൊളസ്ട്രോൾ കൂട്ടുന്നില്ല നല്ല കൊഴുപ്പുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വേണം എൽഡിഎൽ കൊളസ്ട്രോൾ ആ കൊളസ്ട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കൊളസ്ട്രോ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പല ഭക്ഷണങ്ങളും കഴിക്കുന്നത്.

   

പകരം നമ്മൾ ഒരുപാട് ചോറൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുന്നത് കൊളസ്ട്രോളുകൾ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഓയിലുകൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രോട്ടീന്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതി നല്ലതൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അഞ്ചു ശതമാനം മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ആവശ്യത്തിന് കിട്ടും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കിട്ടാതിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ളത് സംഭവിക്കുന്നത്.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.