ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് സംഭവിച്ച കാര്യം അറിയണം

പെൺകുട്ടി ഒരു കോൾ സെന്ററിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അവൾ എന്നും വൈകിട്ട് ജോലിക്ക് പോകും രാവിലെ തിരിച്ചുവരും പോകുന്നത് തിരിച്ചെത്തിയ ദിവസം രാവിലെ എട്ടുമണിക്ക് വീട്ടിലേക്ക് എത്തും. അതിന് ഡിസംബർ 12 ആം തീയതി വൈകുന്നേരം ജോലിക്കായി പോയ പ്രതിഭ എന്ന പെൺകുട്ടി രാവിലെ എട്ടുമണിക്ക് തിരിച്ചുവന്നില്ല സമയം 8 മണി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഭർത്താവിനെ പേടിയായി ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിലേക്ക് വിളിച്ചു എന്നാൽ കമ്പനിയിൽനിന്നും കേൾക്കാൻ സാധിച്ചത്.

ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു അതായത് ഈ ഡിസംബർ 12 തീയതി പ്രതിഭ ജോലിക്കായി എത്തിയിട്ടില്ല എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എന്നാണ് കമ്പനിയിൽനിന്നും ഭർത്താവിനെ അറിയിച്ചത് അങ്ങനെ ഈ പ്രതിബയുടെ ഭർത്താവ് പോലീസ് കമ്പ്ലീറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാൽ അപ്പോൾ തന്നെ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച എങ്കിലും ആദ്യം ഒരു ദിവസം ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ദിവസം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഒരു കോൾ വരികയാണ്.

   

ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടി അവിടെ അഴുക്കുചാരുന്നു കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാട്ടുകാരാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത് പോലീസ് ഉടനെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങി നോക്കുമ്പോഴേക്കും മരണപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു ഏകദേശം മൂന്നു ദിവസത്തെ പഴക്കമുണ്ടായിരുന്നു ഈ പെൺകുട്ടി കണ്ടെത്തിയത്. അങ്ങനെ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ ഫയൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ ഇടയിലാണ് പ്രതിഭ എന്ന പെൺകുട്ടിയെ കാണാതായി വരും പോലീസിനെ മനസ്സിലായത്.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.