നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ഈയൊരു പ്രോട്ടീൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത്

പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മമാര് വന്നു പറയുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ജോലി ചെയ്യാനൊരു ഉന്മേഷക്കുറവ് ഒന്നിനും ഒരു ഉഷാറില്ലാത്ത അവസ്ഥ എന്ന് നമുക്ക് ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കഠിനമായ ഒരു ക്ഷീണം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം.ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ബോഡി വെയിറ്റ് കൺട്രോൾ ബോഡി വെയിറ്റ് തന്നെ കണ്ട്രോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റാനും അതുവഴി ഊർജ്ജസ്വലത കിട്ടാനും സഹായിക്കും.

നമ്മുടെ തിരക്കിട്ട് ജോലി അല്ലെങ്കിൽ അസുഖം വന്ന ദിവസം പോലും വേണ്ട ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ആര് സിംറ്റംസ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാലും വീണ്ടും ഒരു പത്ത് ദിവസമെങ്കിലും റസ്റ്റ് എടുക്കണം എന്നാണ് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം പറയാറുണ്ട് ലീവ് എടുക്കണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ എടുക്കാതെയും ചെയ്യുന്നത് മോണിംഗ് ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കും.

   

ആ ഒരു ദിവസം ഫുൾ കഠിനമായി ക്ഷീണം തോന്നാറുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബ്രയിനിന്റെ ഊർജം കിട്ടുന്നത് രാവിലെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ് രാവിലെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വരും എല്ലാ മിനറൽസും പ്രോട്ടീനും അടങ്ങിയ ഒരു സമീകൃതമായ ആഹാരം ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ദിവസവും രാവിലെ കഴിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വ്യായാമം ദിവസവും ചെയ്തുതീരാൻ ശ്രമിക്കുക.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.