സ്വന്തം ടീച്ചറോട് ഈ ഒരു പയ്യൻ ചെയ്തത് അറിയണം

അമ്മ മരിച്ചതിനുശേഷം അവളെ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ടീച്ചറോട് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എന്തൊരു കാര്യവും ആദ്യം പറയുന്നത് ടീച്ചറോട് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ടീച്ചർ ടീച്ചർ എന്ന് വിളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടി എപ്പോഴാണ് ടീച്ചർ അമ്മേ എന്ന് വിളി തുടങ്ങിയത് എന്ന് ടീച്ചർക്ക് പോലും അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അമ്മയില്ലാത്ത കുട്ടിയല്ലേ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് കരുതി ടീച്ചറും അത് പോട്ടെ എന്ന് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ പിന്നീടാണ് അവൻറെ വായിൽ നിന്ന് തോന്നിയത് ടീച്ചർ അമ്മയെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു ഇത് അവൻ ടീച്ചറോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടീച്ചർ അമ്മയ്ക്ക്.

എൻറെ അച്ഛനെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ എൻറെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കാമല്ലോ എന്ന് അപ്പോൾ പിന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാതെ അവർ പ്രിൻസിപ്പൽ വന്ന് കാണുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഒരു കൊള്ളിയാൻ നിന്നെ അത് പുറത്തു കാണിക്കാതെ പതിയെ ഞാൻ അവളെ നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആരോരുമില്ല നീ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ തരാത്തെ അവസാന വരികൾ അത്രയും അവിടെ കണ്ണീരു വീണു വാങ്ങിയിരുന്നു കണ്ണീരിനെ തുടച്ചുമാറ്റി ഞാൻ റൂമിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കിറങ്ങി.

   

മനസ്സിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിരുന്നു. കയ്യിലുള്ള അച്ചുവിൻറെ ഡയറി ഞാൻ അവർക്ക് നീട്ടി ഇതിൽ എഴുതിയത് അത്രയും നിങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഒരു ടീച്ചറിനപ്പുറം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അമ്മ കൂടിയാണ് അത് നിങ്ങൾ മറ്റു കുട്ടികളെക്കാൾ അവരോട് കാണിച്ചിരുന്ന സ്നേഹക്കൂടുതൽ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ അവളോട് അധികം സ്നേഹം കാണിച്ച അവളെ കൊതിപ്പിക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ അമ്മയായി ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു കുടുംബത്തിലേക്ക് വരിക.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.