നിങ്ങൾ ഗർഭിണി ആവാതിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്

ഗർഭധാരണം കൂടി വരികയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അൺപ്ലാന്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗർഭധാരണം കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അബോഷൻസും കൂടി വരികയാണ് ഒരു ഭ്രൂണത്തിന് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം ചിന്തിക്കുന്നുമില്ല പലരും ഇന്ന് പാശ്ചാത്യ രോഗങ്ങളെ അനുകരിച്ച് കൊണ്ട് തന്നെ ഏർപ്പെടുകയും ഗർഭിണി ആവുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് അതിനെ കളയാനായി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്.ഓവുലേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു നാല് ദിവസം മുന്നേ തന്നെ നമ്മുടെ യൂണിയൻ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള വഴിവഴുത്ത ദ്രാവകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കട്ടി ആയിട്ടുള്ള വെളുത്ത ദ്രാവകം വരാവുന്നതാണ്.

നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്യണം അത് ഓപ്പറേഷൻ സമയത്ത് പ്രത്യേകമായി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഈ സമയത്ത് ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ മെത്തേഡും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല.

   

ഒരു കറക്റ്റ് ടൈമിൽ വരുന്ന അവർക്ക് കലണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് സമയങ്ങൾ തുടങ്ങുന്ന ആ 9 ദിവസവും ഇവർക്ക് സെക്ഷൻ കോൺടാക്ട് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതൊരു നല്ലൊരു മെതേർഡ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.