നിങ്ങളുടെ മലം ക്ലിയർ ആയി പോകാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

കാരണമായേക്കാവുന്ന ഒരുപാട് പേരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ദഹനം പോലെ തന്നെ വളരെ ഇംപോർട്ടന്റ് ആണ് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ആഗിരണവും ശരിയായ രീതിയിലുള്ള വിസർജനവും ശരിയായ രീതിയിലുള്ള വിസർജനം നടക്കാതിരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ.

അത് പല രോഗങ്ങളിലേക്കും കാരണമായേക്കാം. അതിനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ലിവർ നല്ലൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഹോർമോൺ പ്രോഡക്റ്റും മെഡിസിൻസിന്റെ ഒക്കെ വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കളയുക എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് ഇൻഡസ്ട്രിയലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു സഹായത്തോടെ പുറത്തോട്ട് കളയുകയും ചെയ്യുന്നു. പലതരത്തിലുള്ള ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസിയിലേക്കും നയിച്ചേക്കാം.

   

അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മൂല കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തരത്തിലുള്ള ഓട്ടോ ഇൻഷനാണ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിസർജനം എന്നു പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഇംപോർട്ടന്റ് ആണ് പലപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ പലതരത്തിലുള്ള ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും വരിക മസിൽ പിടുത്തം വരാ അങ്ങനെ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാക്കുന്നതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.