ഉറക്കം കിട്ടാത്തവർ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ഘടകങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ കൃത്യമായ നല്ലൊരു ഉറക്കം കിട്ടാത്തതിന്റെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. പല നല്ലൊരു ഉറക്കം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തില് നമുക്ക് നല്ല ഉറക്കം കിട്ടാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കാം. ഇല്ലായ്മയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പലരീതിയിൽ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ചിലർക്ക് ആണെങ്കിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കം കിട്ടാൻ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും.

ഉറക്കം വന്നാലും കമ്പ്ലീറ്റ് രാവിലെ നേരത്തെ രീതിയിലാണ് ഉറക്കമില്ലായ്മ അനുഭവപ്പെടുന്നു പ്രധാനമായും ഉറക്കമില്ല ഈയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് 2 രീതിയിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്രോണിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലർക്ക് വന്നു അതുപോലെ ചിലർക്ക് ആണെങ്കിൽ ചില മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നതിന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് കാരണം ഉറക്കമില്ലായ്മ രണ്ടാമതായി ക്രോണിക് ആയിട്ട് ഉറക്കമില്ലായ്മ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ.

   

അതുപോലെതന്നെ തൈറോയ്ഡ് രോഗമുള്ളവർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഉറക്കത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് പ്രധാന കാരണം പറയുന്നത് രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ കിട്ടാതിരിക്കുക അതുപോലെതന്നെ രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർക്ക് ക്യാൻസറിന്റെ ഇന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു മൂന്നു മാസത്തിൽ അധികമായിട്ട് ഉറക്കം കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴാണ് ക്രോണിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട്.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.