ബി പി കുറയ്ക്കാനായി ഇനി മരുന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല

ഇന്ന് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇതൊരു ലക്ഷണമായും പിന്നീട് വലിയ സീരിയസ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറാറുണ്ട്. കണ്ടുവരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും രക്തക്കുഴലുകളുമായി ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ അവയവങ്ങളിലേക്ക് രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ഹാട്ടിൽ രക്തം ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ കൂടുകയാണെങ്കിൽ രക്തക്കുഴലുകളിലും പ്രഷർ കൂടുന്നു.

അവരുടെ ഭിത്തിയിലും പ്രഷർ കൂടുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ 120 ബൈ 80 എം എം ഉണ്ടാവുന്നത് അവസ്ഥയില് 14 90 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലും ആകുന്നു. പ്രൈമറി അഥവാ പ്രായമായവരിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവാതെ പോലുമില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനു ഡോക്ടർ അടുത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇത് മൂലം വലിയ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ.

   

ആയിട്ടോ അസുഖങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അതായത് സെക്രട്ടറിയായിട്ട് ഏതെങ്കിലും അസുഖത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് അതുപോലെതന്നെ എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഇമ്പാലൻസ് ഒക്കെയുള്ള ആളുകളിൽ സെക്രട്ടറി കാണുന്നത്. പിന്നെയുള്ളത് പെട്ടെന്ന് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കൂടുക എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടീഷണർ എന്ന് കാണുന്നത് റസിസ്റ്റൻറ് എന്തെങ്കിലും മരുന്നുകളോട് റസിസ്റ്റൻറ് റെസിസ്റ്റന്റ് ഉള്ള ആളുകളിൽ വരുന്ന ടെൻഷൻ കൂടുതലായിട്ടും പ്രായമായ ഇത് കാണുന്നത്. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

https://youtu.be/OcZzp4TfLK4