വാടക വീട്ടിലേക്ക് വന്ന പയ്യൻ പൂജാമുറിയിൽ കണ്ടത്

ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഉണ്ടായിരുന്നു സുരേഷിനെ കാറ്ററിങ് ജോലിയാണ് ഈ സെൽവി എന്ന് പറയുന്ന ഭാര്യ അവിടെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നേഴ്സ് ആണ് 43 വയസ്സുണ്ട് ഇവർക്ക് രണ്ടു മക്കളാണ് ഒരു ആൺകുട്ടിയും ഒരു പെൺകുട്ടിയും തരക്കേടില്ലാത്ത ജീവിതമായിരുന്നു ഇവരുടെ എങ്കിലും എപ്പോഴും ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ വഴക്കായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇവർ തിരിഞ്ഞു താമസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ സുരേഷ് സെൽവിയോട് ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ നിൽക്കും.

അതുപോലെ എന്റെ മക്കളും എൻറെ കൂടെ നിൽക്കും നീരാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് മാറി താമസിച്ചു അങ്ങനെ അതിൻറെ പേരിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് താമസം മാറുകയാണ്. അതായത് അവൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി മതിയാക്കി എന്ന സ്ഥലത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് അവൻ ഫോൺ വിളിക്കുകയും മാത്രമല്ല കുട്ടികളെ കൊണ്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഈ സുരേഷ് അങ്ങനെ 2021 നവംബർ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി സാധാരണ രാവിലെ സുരേഷ് ഈ സെൽവിക്ക് ഫോൺ വിളിക്കുകയാണ്.

   

എന്നാൽ സെൽവി ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല എന്താണ് എടുക്കാത്തത് എന്നിൽ അവൻ പരിഭ്രാന്തനായി കാരണം ഇവർ താമസിക്കുകയാണെങ്കിലും സാധാരണ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാറുള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല ഈ സെൽവിയ്ക്ക് രാവിലെ ഇല്ല എന്ന് ഇവൻ അറിയാം പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫോൺ എടുക്കാത്തത് ഇവർ നിരന്തരം വിളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ യാതൊരുവിധ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക