അംഗവൈകല്യമുള്ള യുവാവിനെ കല്യാണം കഴിച്ചശേഷം സംഭവിച്ചത്

അങ്ങനെ ഒരു വർഷക്കാലത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലാണ് അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയെന്ന് നാട്ടിൽ നിന്നും ഒരു ഫോൺകോൾ അങ്ങനെ തിരക്കിയത് മുൻപ് അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ അവനെ നിർത്തി. മക്കൾക്കൊന്നും കാക്കാതെ മാറിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ചു. ഒരു മഴ കാല ഓർമ്മകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞവൻ ചുവട്ടിൽ ഓടിവന്നു അമ്മയുടെ മടിയിലേക്ക് തല ചായ്ച്ചു കിടന്നുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ആയി അവനും അവളും 8 മാസം ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന കാലമാണ്.

അമ്മയുടെ കവിളുകളും ഒരായിരം ഓർമ്മകൾ നിലവിട്ട ഒരു മരുക്കാറ്റിനൊപ്പം സ്വയം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലെ തോന്നി. മരണം കൊണ്ട് മുറിവേറ്റ മുഖവും ഉടലും കൂടെ തരത്തിന്റെ നെഞ്ചിൽ ഒളിപ്പിച്ച മഴ നനഞ്ഞ ശലഭത്തെ പോലെ നിറച്ചു അടക്കിവെച്ച് നിലവിളികളും വിശ്വാസങ്ങളും കുതിർന്നു വീഴുന്ന സഹതാപങ്ങൾ അമ്മയുടെ ചിരിയും ഓർമ്മ വന്നു.

   

അമ്മയുടെ മരണവും അതെപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അമ്മേ പ്രണയത്തെ പ്രണയത്തിൽ നിന്നാണ് അച്ഛൻ പിണക്കം മാറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കാൻ പഠിച്ചത് അമ്മയുടെ തോണിയിലും മാറിലും മടിയിലും കിടന്നു എന്നെ മാത്രമാണെന്ന് അച്ഛൻ അവകാശം കളിക്കും തഴക്കം വന്ന് ഒരു അമ്മയുടെ നോക്കിയയോടെ വാത്സല്യത്തോടെ അമ്മ അച്ഛനെ കരുതുന്നു. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.