കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിച്ച ആ അമ്മയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത്

അബോഷൻ ചെയ്യാൻ എത്തിയ അവളെ ഡോക്ടർ അതിൽ നിന്നും അവളെ വിലക്കിയത് അവളുടെ ദുർബലമായ ശരീരപ്രകൃതിയാണ് ഇവരെ സംഭവിക്കാം എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോൾ കൊച്ചി അല്ലാതെ അവരുടെ മുന്നിൽ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു മാതാപിതാക്കൾ വിദേശത്തായ ഒരു കൂട്ടുകാരുടെ വീട്ടിൽ അവൾ കൊച്ചിനെ പ്രസവിച്ചു നെറ്റിയുടെ വലതുഭാഗത്ത് വലിയ ഒരു സുന്ദരൻ കുഞ്ഞിനെ മുലയൂട്ടാനോ ഒന്നും തയ്യാറായില്ല തന്റെ ജീവിതം.

തകർത്ത സാത്താന്റെ കുഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞവർ പിലിച്ചു. കുഞ്ഞിനെ അവൾ ഉപേക്ഷിച്ചു ജനുവരിയിലെ മരം കോച്ച് തണുപ്പിൽ ആ കുഞ്ഞു വിശന്നു കരഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞുനോക്കാൻ പോലും അവൾ തയ്യാറായില്ല കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് തന്റെ കുഞ്ഞിനെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് കണ്ട പെട്ടില്ല മറിച്ച് ആ പ്രസവത്തോടെ കുറഞ്ഞുപോയ തന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ ഓർത്താണ് അവൾ ആശങ്കപ്പെട്ടത്. എല്ലാം മറന്ന് അയാൾ അവളെ സ്നേഹിച്ചു ഒരിക്കൽപോലും.

   

പഴയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാളും ഒരു പെണ്ണും ഡോക്ടർ അച്ഛന്റെയും ഡോക്ടർ അമ്മയുടെയും പൊന്നോമന കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നു അതിവേഗം കറങ്ങി നീങ്ങി യുവത്വത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധത്തിൽ നിന്നും വാർദ്ധക്യത്തിന് അവർ പറിച്ചുനടപ്പെട്ടു മരുമക്കുളം കൂടി വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. സന്തോഷത്തിന്റെ ദിനങ്ങൾ എന്നാൽ ആകാശത്തെ കാർമേഘം ഉരുണ്ടുകൂടിയത്.

വളരെ പെട്ടെന്നാണ് വിധിയുടെ വേർപാടിന്റെ കോടാലിയുമായി വന്ന ഭർത്താവിൻറെ കൂടെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ കാറിനെ അതിവേഗത്തിൽ വന്ന ഒരു സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് പാഞ്ഞു കയറി ഒന്ന് അനങ്ങാൻ പോലും കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ അവരെ സങ്കടപ്പെടുത്തിയത് ഭർത്താവിന്റെ മരണമാണ്. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.