നിങ്ങളുടെ മുഖത്തെ ചുളിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത്

എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പറയും ഞാനൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഉള്ളിൽ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മുടെ മുഖം എല്ലാം ഒരുപാട് കേടു വന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തികേട് ആയിരിക്കുന്നു അത് ചെയ്യാൻ അത് നേരെയാവാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കാറുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പല മെഡിസിനുകളും വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എങ്കിലും ഒരിക്കലും നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള.

ഒരു കാര്യം ചെയ്തു നോക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ ഭാഗത്തിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം എക്സസൈസുകൾ ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ അതെല്ലാം തന്നെയും വളരെയധികം യങ് ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ. ആദ്യമായി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കഴുത്തിന്റെ ആ ഒരു എക്സസൈസ് തന്നെയാണ്.

   

അത് നമുക്ക് അധികം സമയം ഒന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആദ്യമായി തന്നെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴുത്ത് നന്നായി മേലോട്ടു പൊക്കി നന്നായി ഒന്ന് ചവച്ച് കാണിക്കുക ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കഴുത്തിന്റെ മസിലുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഒന്നു മസാജ്.

ചെയ്യുന്നതുപോലെ ആവുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെതന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാരത് സൈഡ് ഒരു ഓട്ടം ഇടതു സൈഡിലോട്ടും നല്ലതുപോലെ ചെയ്യുക നമ്മുടെ കഴുത്തിലെ എല്ലാ മസിലുകളും നല്ലതുപോലെ ഇളകുകയും അവർക്ക് ഒരു മസാജ് കിട്ടുകയും അവിടെ കുറെ കാലം യങ് ആയിരിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.