കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

പലരും അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മിക്കവർക്കും സാധിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും പലരുടെയും വയറു കുറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നം അപ്പോൾ അവരുടെ നിൽക്കുന്നു. തൂക്കം കുറയ്ക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വയറു കുറയ്ക്കാം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബെല്ലി അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായിട്ട് ചാടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം.

പുരുഷന്മാരിൽ ഏതാണ്ട് 30 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരിലാണ് ഇത് കൂടുതലും പ്രശ്നം സ്ത്രീകളിലും അതുപോലെതന്നെ മധ്യവയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരിലാണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൂലം പലപ്പോഴും അവർക്ക് അവരുടെ ആചാര ഭംഗി പോകുന്നു അത് കൂടാതെ ഹെർണിയ പോലെയുള്ള പല അസുഖങ്ങൾക്കും ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം.

   

പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മുടെ പുരുഷന്മാരിൽ സൂചിപ്പിച്ചു പുരുഷന്മാരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഒന്ന് അവരുടെ ആഹാരത്തിലുള്ളതാണ് അമിതമായി ആഹാരം കഴിക്കുന്നു അത് കൊഴുപ്പ് കൂടുതൽ ശരീരത്തിൽ അടിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു ശരീരത്തിനടിയുമ്പോൾ അത് വയറിൻറെ ഭിത്തിയിലും കൂടുതൽ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു ഇതെല്ലാം വയറിടാൻ കാരണമാകുന്നു മറ്റു പല ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാകുന്നുണ്ട്.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.