വരണ്ട ചർമ്മം മാറാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിലെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ ഷോപ്പിലെ വ്യത്യാസവും പല പല മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗവും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ഷാമ്പൂ ക്ലീനറുകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ശർമ്മത്തെ ഒരുപാട് മോശമായി ബാധിക്കുന്നതിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട്.

നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മുഖത്ത് എന്തെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായി ഒരു ലയർ ഉണ്ട് അവിടെ പലതരത്തിലുള്ള കോശങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായ പ്രോട്ടീനും കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ സ്കിന്നിന് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് വേണ്ട ചർമ്മത്തിന് കാരണമാകും.

   

നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ചില ഭക്ഷണരീതികളുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാം അതുപോലെതന്നെ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻറെ അളവ് കുറവാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ആയി എന്ന് വരാം അതുപോലെതന്നെ ചിലവരുടെ ഉപ്പൂറ്റികളെല്ലാം കീറിയിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്.

അത് മാറാൻ വേണ്ടി തന്നെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം കുടിക്കുകയും ചില ഹോർമോൺ വ്യത്യാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോൺ ഇമ്പാലൻസ് കൊണ്ടും എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നതിന് നമ്മുടെ ഭക്ഷണരീതിയിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതിയാകും. ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.