ഈയൊരു ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഷുഗർ കുറച്ചെടുക്കാം

കാലാകാലങ്ങളായി മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ നിശബ്ദമായി കൊല്ലുന്ന ഒരു രോഗമാണ് മുമ്പ് 1500 മുതൽ ഈ രോഗം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രധാന കാര്യം വർഷങ്ങളായി അറിയുന്ന ഒരു രോഗമാണെങ്കിലും അത് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്നോ അതിന് എങ്ങനെ തടുക്കണമെന്നും വരാതെ എങ്ങനെ നോക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഇതൊരു വികാസ് ആവാസമാണ് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഇന്നും അറിയാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയിലാണ്.

ഏത് ആശുപത്രിയിലെ ഔട്ട്‌ ക്ലിനിക് എടുത്താലും ജനറൽ മെഡിക്കൽ ഔഷധ വരുന്ന ഒരു 40% എങ്കിലും പ്രമേഹ രോഗം 60 ശതമാനം രോഗികൾക്കും പ്രമേഹമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു തലവേദനയായിരുന്നു ഡോക്ടർ നോക്കിയപ്പോൾ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു.

   

നോക്കുമ്പോൾ കാണാം അതുകൊണ്ടാണ് രോഗമുണ്ടായിരുന്നത് രോഗം ഒരുപക്ഷേ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിലും ജനതിക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ നിന്നും കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ളതാണ്.

ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. രണ്ടുതരം പ്രമേഹം ഉണ്ട് രക്തത്തിലെ ഷുഗർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത അങ്ങനെ ഇൻസുലിൻ കൂടിക്കൂടി ഇത് പ്രമേഹം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുകയും ചെയ്യും.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.