ക്യാൻസർ വരാനുള്ള ചില കാരണങ്ങൾ

മൂന്ന് അർബുദങ്ങളെ കുറിച്ച് മൂന്നു കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നോക്കാം.പുലിയെ അതിൻറെ മടയിൽ പോയി പിടിക്കണം എന്നതുപോലെതന്നെ ക്യാൻസറിന്റെ കാരണങ്ങളിൽ പോയി പിടിക്കണം മൂന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാൻസറിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടുതലായി കാണുന്ന മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാൻസറാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്.

ആദ്യത്തേത് എന്നും പറയുന്നത് ആമാശയ ക്യാൻസർ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം ആളുകളിൽ കാണുന്ന അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണ രീതി കൊണ്ട് പൊണ്ണത്തടി ഉണ്ടാകുന്നു നല്ലത് എല്ലാവരും പറയുന്ന ഡയറ്റ് ഭക്ഷണം കുറച്ചു കഴിക്കുക എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം മൂന്നിലൊന്നായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക വെള്ളം എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്ന് ഒരു ശരാശരി മലയാളിക്ക് അറിയുമോ എന്നതാണ് വിഷയം. ശരാശരി ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാളിൽ ഒരു ലിറ്റർ ഒരു ലിറ്റർ ആണ് തമാശയത്തിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്രയും കൂട്ടാം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് സാധാരണ കരുതുന്നത്.

   

ഈ വലിയ വയറിൻറെ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ധാരണ ഒരു ലിറ്ററിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ചോറിന്റെ കൂടെ കഴിക്കുന്ന കൂട്ടാൻ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം രണ്ടാമതായി ഉപ്പിന്റെയും പഞ്ചസാരയുടെയും അളവ് കുറയ്ക്കുകയും മൂന്നാമതായി നല്ല ഫൈബർ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക എന്നുള്ളത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.