തൻറെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരം ചെയ്ത വ്യക്തി ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് ഞെട്ടിപ്പോയി

പുല്ലു വളർന്ന പാണ്ടി കുളത്തിന്റെ കരയിൽ നെഞ്ച് തകർന്ന് ഓർമ്മകൾ മാത്രം. ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആശ്വാസം ഇല്ലാതാവായിരുന്നു അതിനു ശേഷം ഫുൾ ഇരുട്ടുമായി ആ സമയത്താണ് ചീവീടുകളുടെ ശബ്ദവും ചെറിയ സംഗീതവും. വിജനമായ കുളക്കരയിൽ നിന്ന് അയാളുടെ ദേഹത്തേക്ക് അതിലെ പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ സംശയത്തിന് വെളിച്ചം ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും പോയി എങ്കിലും ഒരാളുടെ മാത്രം ടോർച്ച് തവളച്ചാട്ടം പോലെ അയാളിലേക്ക് തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ആരാ എന്തിനാണ് അസമയത്ത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം വലിയ മുഖമുയർത്തുകയും.

നി വെളിച്ചത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണുകയും ചെയ്തു നീ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഈ പാണ്ടിക്കുളത്ത് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം ഒരു മറുപടിയും നൽകിയില്ല സാധാരണ ആളുകൾ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് വെള്ളം കുടിക്കാൻ മാത്രമാണ്. അവൻ മദ്യപിക്കില്ല എന്ന് സുധീറിൻ്റെ ഉറപ്പായിരുന്നു പിന്നെ എന്തിനാണ് നീ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ചോദ്യത്തിന് ഒരു മറുപടി പോലും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ഗൾഫിൽ പോയി നല്ലപോലെ പണം ഉണ്ടാക്കുകയും.

   

ഒരുപാട് കച്ചവടങ്ങൾ ചെയ്തു ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നവനും കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹമെന്ന് അവൻ അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് എല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹം ഒന്നും പറയാതിരുന്നപ്പോൾ മിണ്ടാതെ പോകുകയാണ് ചെയ്തത്. അവൻ പോയതിനുശേഷം വീണ്ടും അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും ഒരുപാട് ചിന്തകളിലേക്ക് മുഴങ്ങി തന്റെ പഴയ കാര്യങ്ങളും പലപല ചിന്തകളായി മാറി വരികയാണ് ചെയ്തത്. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.