വെള്ളിയാഴ്ച ഇങ്ങനെ കടുക് കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോഗം ചെയ്തു നോക്കൂ

നിർമ്മിതമായ ഒരു പൂജോപകരണമാണ് അഷ്ടാംഗ്യം വരുന്ന എട്ടുവസ്തുക്കളിൽ ഒന്നാണ് കടുക് ദൃഷ്ടി ദോഷം ഒഴിവാക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു കൂടിയാണ് എന്നതും മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ആണ്. അതിനാൽ ജീവിതത്തിലെ തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റുവാൻ ഇവയ്ക്ക് വളരെയധികം കഴിവാണ് ഉള്ളത് സാമ്പത്തികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ നമുക്കിടയിൽ കൂടുതൽ തന്നെയാകുന്നു. രാവിലെ ആറുമണി മുതൽ ഏഴ് മണി വരെയുള്ള സമയത്തിനിടയിൽ ഈ കാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശുഭകരം. വൈകുന്നേരം അതായത് രാത്രി 8 മണി മുതൽ 9 മണി വരെയുള്ള സമയത്ത് ഈ കാര്യം ചെയ്യാവുന്നത്.

എപ്രകാരമാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കൈയിലുള്ള കടുക് പാത്രത്തിൽ മുഴുവനായി ഇട്ടശേഷം ഒരു അഞ്ചു രൂപ നാണയം അതിലിട്ടു വയ്ക്കുക ഈ നാണയം പുറത്തുനിന്നു നോക്കിയാൽ കാണാത്ത വിധം ഏവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആണ് പുതിയ രീതിയിൽ വയ്ക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് നാലാഴ്ച ചൊവ്വയും വെള്ളിയും വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക നാലാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ഈ എട്ട് നാണയം എടുക്കുക.

   

മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് അത് ഇപ്രകാരമാകുന്നു.അന്നദാനം ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും വിശേഷം തന്നെയാകുന്നു ഈ പണംകൊണ്ട് ആഹാരസാധനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വാങ്ങി നൽകുകയും ചെയ്യാം. നൽകുന്നത് ഏറ്റവും ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നു സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഈ പദം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നാണ് ക്ഷേത്ര ഭണ്ഡാരത്തിൽ ഇടാവുന്നതാണ്. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.