ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും കറിവേപ്പില ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല

എല്ലാവരുടെ അടുക്കളയിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് കറിവേപ്പില എന്ന് പറയുന്നത് പാചകത്തിന് കറിവേപ്പില നമുക്കൊന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ വീട്ടമ്മമാരും ഗൃഹനാഥന്മാരും ഒക്കെ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വീട്ടിൽ ഒരു മൂട് കറിവേപ്പില നട്ടുവളർത്തണം എന്ന്. വളരെ തുച്ഛമായ പൈസയ്ക്ക് നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ കൂടിയുള്ള തൈകൾ വാങ്ങാൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് അത്തരത്തിൽ വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നതും ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരിക്കലും വീട്ടിൽ നിന്ന് ദാനമായിട്ട് കൊടുക്കരുത് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നടുന്നത് വലിയ ദോഷമാണ് ഞാനീ പറയുന്ന മൂന്നാല് ഇടങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും പാടില്ല അത്തരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്ഥാനം മാറ്റിവയ്ക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം.

എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് വീടിൻറെ വടക്ക് കിഴക്കേ മൂല അല്ലെങ്കിൽ ഈശാനകോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്താണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരിക്കലും കറിവേപ്പില വളർന്നുവന്നാൽ അവിടെത്തന്നെ നിലനിർത്താനോ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വീടിൻറെ വടക്ക് കിഴക്കേ മൂല വടക്കും കിഴക്കും ചേരുന്ന ആ ഭാഗം ഒരിക്കലും വരരുത് എന്നുള്ളതാണ്.രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് വീടിൻറെ കിഴക്ക് ഭാഗമാണ് ഇങ്ങോട്ട് കിഴക്ക് ഭാഗത്തോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ആ.

   

കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് കറിവേപ്പില നിൽക്കുന്നതും ഉചിതമല്ല എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കിണറനോട് ചേർന്ന് നിങ്ങളെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ കിണർ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കിണറ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും വെള്ളം കോരുന്ന വെള്ളം കോരാത്തവരും ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ കിണറിനോട് ചേർന്ന് ഒരിക്കലും ഉപയോഗശൂന്യമായ കിണർ ആണെങ്കിൽ കൂടി ആ കിണറിന്റെ അടുത്ത് കറിവേപ്പില വരാനേ പാടില്ല മരണ ദുഃഖമാണ് എന്നുള്ളതാണ്.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.