ഒരു പെണ്ണിനെ കുഞ്ഞിനായി വീണ്ടും വീണ്ടും ഗർഭം ധരിക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് സംഭവിച്ചത്

മൂന്നാം കുട്ടികൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും നാലാമത്തെ ഗർഭം ധരിക്കുമ്പോൾ ചോദിച്ചു തുടങ്ങി നാണമില്ലാത്തവൾ അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള പരിഹാസങ്ങളും കേൾക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത്രയും മഹാ അപരാധമാണോ ആ പെൺകുട്ടിയെയും വളർത്താനും ഒരുക്കാനും എല്ലാം കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതാണ് പക്ഷേ ജനിച്ചത് മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളും ഓരോ പ്രസ്ഥാനത്തിനും ഉറപ്പിക്കും കുഞ്ഞിനെ കാണിക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റർ പറയും ഇതും ആണ് ആണ് എന്ന്. നിരാശ ആരും കാണാതെ മറിച്ചിപ്പി വല്ലാതെ പാടുപെടും സാരമില്ല ദൈവ തരുന്നതല്ലേ.

തന്റെ ജീവന്റെ പാതി ഭർത്താവ് സന്തോഷമായാത്തോടെ പറയുമ്പോൾ ഒരു വിള സമാധാനം എങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രസംഗം നിർത്താൻ വീട്ടുകാർ ഏറെ നിർബന്ധിച്ചതാണ് നിനക്ക് ശരീരത്തിന് കേടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് പെൺകുട്ടികൾ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നോക്കി കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയത് അതുമാത്രമാണ് പിന്നെയും പുറകെ എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങളാണ് അതിനൊക്കെ ഭേദം ഈ ആൺകുട്ടികൾ തന്നെയാണ് മോളെ ശരിയായിരിക്കാം ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ മഴ വരുമെന്ന് കരുതി ആരും വെറുതെ കുടയും നിവർത്തി റോഡിൽ നിൽക്കാറില്ലല്ലോ എന്നാലും.

   

ഒരു പെൺകുഞ്ഞ് കൂടി വേണം മനസ്സ് നിറയെ എപ്പോഴും അവളായിരുന്നു നടക്കുന്നത് പാട്ടുപാടുന്നത് ജോലികളിൽ അമ്മയെ സഹായിക്കുന്നത് ഒത്തിരി ഒത്തിരി സ്വപ്നങ്ങളാണ് അവൾ ഓർത്തു പോയത്.ഇരുണ്ട ചുവന്ന കറകാറ്റ് പേടിച്ചു കരയുന്നത് ഒടുവിൽ വളർന്നു വലുതായി ഒരു പെൺകുട്ടിയായി അണിയൂറുന്നത് വലിയൊരു ജോലി നേടുന്നത് ഒടുവിൽ അവൾക്ക് ചേരുന്ന ഒരു പുരുഷന്റെ കൈകളിൽ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെയും അവളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെയും ആഗ്രഹങ്ങൾ തീരുന്നില്ല. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.

https://www.youtube.com/watch?v=LZ1x1nEh2cw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *