ഈ പൂക്കൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സമയം വരാൻ പോകുന്നു

വീടുകളിൽ അനേകം പുഷ്പങ്ങളും മനോഹരമായ ചെടികളും നാം നട്ടുവളർത്തുന്നത് മനോഹാരിത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇപ്രകാരം കൂടുതലായും പലരും ചെയ്യുന്നത് വീടുകളിൽ പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം നിലനിർത്തുവാനും സന്തോഷവും സമാധാനവും നിലനിർത്തുവാനും വീടുകളിൽ ചില പ്രത്യേകമായ സസ്യങ്ങൾ നാം നട്ടുവളർത്തുന്നത് വസ്തുപരമായ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ചില ചെടികളാണ് നാം പൊതുവേ ഇങ്ങനെ നട്ടുവളർത്തുക.

ഇതേപോലെ ചില ചെടികൾ എന്തെല്ലാം തന്നെ ചെയ്താലും വീടുകളിൽ വളരണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ വളർന്നാലും പൂവ് വരണം എന്നില്ല. കിഴക്ക് അഥവാ വടക്ക് കിഴക്ക് ദിശകളിൽ ഈ ചെടി വളരുന്നത് അതീവ ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നു ഈ ദിശകളിൽ ഒരു ശംഖ് പുഷ്പം വളരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ മറ്റു ദിശങ്ങളിൽ വളരുന്നത് തെറ്റ് പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല അത് ദോഷകരമല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇവിടെ വളരുന്നതിലൂടെ സാമ്പത്തികമായ ഉയർച്ചയാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുക എന്ന് തന്നെയാണ് ഫലം ഇത് പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അവർ അനുഭവിച്ചറിയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്.

   

ഏറ്റവും ശുഭകരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് മഹാഭാഗ്യം എന്ന് തന്നെ പറയാം അഥവാ ഈ ദിശയിൽ അറിയാതെ തന്നെ വളർന്നു പിടിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും ശുഭകരമായ ഒരു ലക്ഷണം തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാം. ശംഖ് പുഷ്പം വീടുകളിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഈ സംഖ്യ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ശംഖ് പുഷ്പം വീടുകളിൽ വിടരുന്നതിന് ഒരു സംഖ്യയുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഒന്ന് 3 5 7 തുടങ്ങിയ ഒറ്റസംഖ്യയിൽ ഇവ പൂക്കുന്നത് അതീവ ശുഭകരമായ ഒരു ലക്ഷണം തന്നെയാകുന്നു. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *