സ്വന്തം മകളെയും മരുമകനെയും ഒരുമിപ്പിച്ച അമ്മയോട് ചെയ്തത്

ആഗ്രഹിച്ചപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ഫേമസ് ഡിസൈൻ ഒരു കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം ജീവിതത്തിലെ വലിയ ആഗ്രഹം സ്വപ്നം പോലെ കാണാൻ കഴിയാത്ത അവസരം അഞ്ചുമാസം മുന്‍പായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ തുള്ളി ചാടി ഈ വീട് തിരിച്ചു വെച്ച രഞ്ജന്റെ മുഖത്തെ ഭാവം അറിയാനായിരുന്നു എൻറെ കണ്ണുകൾക്ക് തുടക്കം പക്ഷേ അയാൾ സമർത്ഥമായി മുഖം പുറത്തു മഴയിലേക്ക് തിരിച്ചു ടിക്കറ്റ് അതിന്റെ കൂടെയുണ്ട് പ്ലാൻ എന്താണ് തീരുമാനിച്ചില്ല ഞാനും ഇവിടെ വീടും വരണം ഓർമ്മകൾ ഇവിടെ ആണല്ലോ.

ആറുമാസം മുമ്പായിരുന്നു രഞ്ജനെ ഞാൻ കാണുന്നത് ഇരുന്നപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞു കേട്ടു സാഹിത്യകാരൻ ശ്രീരം നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിർബന്ധിയാണ് ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ അത് കേൾക്കാനായി ഇരുന്നത് കുളിയും നനയുമില്ലാത്ത ഒരു രൂപത്തെയാണ് പ്രതീക്ഷത് എങ്കിലും ഒരു യുവ കോമഡിയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എനിക്ക് മടുത്തു തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻറർനാഷണൽ ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കണം പിന്നെ സ്വന്തമായി പുറത്തുപോയുള്ള വർക്ക് വിവാഹം കഴിയാതെ ഇങ്ങോട്ടും വിടില്ല.

   

എന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും പറയുകയും ചെയ്തു. ഈ അരവട്ടയോ എന്നാണ് തോന്നിയത് രഞ്ജിനുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ എന്റേതു പോലെ ആർക്കും കുറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി കാൻസർ അവസാന അമ്മയോട് ആഗ്രഹം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും മുൻപിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവ് സമ്മതമായിരുന്നു എനിക്കും അച്ഛനെ ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാവണം കൊടുക്കാൻ രണ്ടുപേർക്കും താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു അമ്മ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് താലി കെട്ടണം എന്നായിരുന്നു ഒരാഗ്രഹം.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *