ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ നടന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ

ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ പലർക്കും അറിയാത്തതും എന്നാൽ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു കാര്യവും അതിന് ആസ്പദമായി ക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ച് നടന്ന സംഭവം കഥയും ആണ്.ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന സംഭവം കടയിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്തോത്ര കാര്യം കണ്ണൻ സമർപ്പിക്കണം നിർമാല്യം മുതൽ എല്ലാ സൂചികകളും കണ്ടു തൊഴുതു പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ഗുരുവായൂർ നൂറു ദിവസം വചനം ഇരിക്കാൻ അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നു മധുരത്തിന് മൂന്നാംദിവസം അന്നും പതിവുപോലെ ഭട്ടത്തിരി മേൽശാന്തി യോടൊപ്പം നിർമ്മാല്യ ദർശനത്തിനെത്തി നിർമ്മാല്യവും എണ്ണ അഭിഷേകവും.

കണ്ടു തൊഴുതു മണ്ഡലത്തിൽ ഇരുന്ന് തൻറെ കാവ്യ കുസുമം മൂന്നാം തീയതി മൂന്നാം ശോകം നടത്തുന്ന മാനി എന്ന ശ്ലോകം രചന തുടങ്ങി അസഹ്യമായ കാലു വേദന കൊണ്ട് രചന മുൻപോട്ടു പോകും ദർശനത്തിനെത്തിയ ഭക്തജനങ്ങളെ നോക്കി ഭഗവത് ഭക്തിയുള്ള ഇവരെപ്പോലെ എന്നെയും വ്യക്തമാക്കണം എന്ന് ഉള്ളുരുകി അമ്പാടികണ്ണൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു.ഈ പ്രാർത്ഥന കണ്ണൻ കേട്ടു ഒരു കൈയ്യിൽ വെള്ളം കുളത്തിൽ ആട്ടിയ എണ്ണയും മറുകയ്യിൽ തുളസിയും.

   

ശ്രീകോവിലിൽനിന്ന് ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് പ്രസാദ് വിതരണത്തിനായി ഇറങ്ങിവന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് സമീപമെത്തി പ്രസാദം നൽകി ആട്ടിയ എണ്ണ രണ്ട് കാലിലും പുരട്ടി പാത തുളസിയുടെ സുഗന്ധം അനുഭവിച്ചു കളവ് പ്രസാദം ശരീരത്തിലെ ശരീര വേദനയ്ക്ക് ആശ്വാസം ലഭിച്ച അദ്ദേഹം കാവ്യരചന തുടർന്നു ഭാഗവതം ഉത്തമൻ മാരായ ആളുകൾ ഇന്നും ഈ കഥയെ ഓർക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും അവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എല്ലാം കേൾക്കുന്ന ഒരാളാണ് കണ്ണൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.