വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രണയകഥ

തികച്ചും ഒരു അലങ്കാരമോ നേരമ്പോക്കായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തെപ്പോലും തോൽപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ ഒരു പ്രണയകഥ കൗമാരം മുതൽ വാർദ്ധക്യം വരെ നിരവധി പ്രണയ ഇവിടെ കടന്നു പോകുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗവും.ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പാർട്ടി പിണങ്ങി പുതിയ കാമുകനേയും കാമുകിയേയും കണ്ടെത്തുന്ന തലമുറയാണ് നമ്മുടേത് ബഹുഭൂരിപക്ഷം പ്രണയങ്ങൾ സെക്സിൽ അവസാനിക്കുകയും പിന്നീട് പ്രണയത്തെ അവസാനിപ്പിക്കും ചെയ്യുന്നതാണ് നാം കാണുന്നതും ശരീരങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രണയിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രണയം സെക്സി.

മനസ്സുകൾ തമ്മിൽ പ്രണയിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടത്തിൽ ചെന്നെത്തുന്നു.അങ്ങനെ ഇഷ്ടത്തിൽ ചെന്നെത്തി പിന്നീട് അത്ഭുതമായി മാറിയ സുധാകരൻ മാഷിനെയും പ്രണയം കാണാം.നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് 1999 കലോത്സവത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ കവിതയുടെ രചയിതാവിനെ ഷെല്ലിയുടെ അന്വേഷണം പയ്യന്നൂർ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയായ സുധാകരൻ കിട്ടുമോ എന്ന് പോലും ഉറപ്പില്ലാതെ പയ്യന്നൂർ കോളേജിൽ ചില ആഴ്ച ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആരംഭിച്ച.

   

സൗഹൃദം വളർന്നു വളർന്നു എന്നാൽ ഭൂമിയോളം ദൈവത്തോളം വളർന്നത് പിന്നെ ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിതക്കാഴ്ചകൾ വഴി തേടണം പരസ്പരം കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും സ്നേഹവും കരുതലും പിന്നീട് പ്രണയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു.റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഡിസൈൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പത്രത്തിൽ വന്ന ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോ മാത്രമാണ് അവർ നേരിൽ കണ്ടപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന പരിമിതികളുള്ള സുധാകരനോട് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ആണുണ്ടായത്.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.