ആ കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സിന് ഇങ്ങനെ തോന്നിയത് എന്താണ് എന്ന് അറിയണോ

ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് നിറഞ്ഞുവന്ന മിഴികൾ ഇരിക്കുന്ന അവനെ നോക്കി റൈഹാൻ കുറച്ചധികം ആളുകൾ അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ആദ്യം വെറുതെ കേട്ടിരിക്കും എന്നല്ലാതെ അതിനു വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നില്ല. തളർന്നു കിടക്കുന്ന ആ കുഞ്ഞ് ജീവനെ ഓർത്താണ് ഇന്നിപ്പോൾ ആ കണ്ണുകൾ വീണ്ടും നിറയുവാൻ കാരണം ഞാൻ ആണല്ലോ എന്നോർത്ത് വേദന ഉണ്ടാക്കി വളരെ കുറച്ചു നാളുകൾ ആദ്യം കാണുമ്പോഴും പരിചയപ്പെടുമ്പോഴും.

30 കുട്ടികളിൽ ഒരുവൻ അത്രമാത്രം മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഓരോ ദിവസവും കടന്നു പോകുമ്പോഴും മറ്റു കുട്ടികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായി അവൻ എന്നിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുത്ത 30 പേരും എൻറെ സ്വന്തമായി തന്നെ കാണുന്നതുകൊണ്ട് അവനെ എന്നോടുള്ള അടുപ്പം അവനിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങൾ അതല്ല.

   

മറ്റൊരു രീതിയിലേക്കാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ഉമ്മ എന്ന് കുഞ്ഞുവായയിൽ നിന്ന് വീണപ്പോൾ ഒരിക്കലും എനിക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തവനും പടച്ചവൻ എനിക്ക് നൽകുകയാണോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി.അവനു എന്നോട് ഓരോ തവണ സംസാരിക്കുമ്പോഴും അമ്മ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആണ് എന്നോട് സംസാരിച്ചത് എന്ന് എനിക്ക് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്.ഇന്നിപ്പോൾ അവനു ഞാൻ ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നി.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.