സ്വന്തം മുതലാളിയമ്മയെ കേറി പിടിക്കാൻ ചെന്ന യുവാവിനെ സംഭവിച്ചത്

കൂട്ടുകാരൻ എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എൻറെ മുതലാളി അമ്മയ്ക്ക് എന്നോട് എന്തോ ഒരു സ്നേഹമുണ്ട് എന്നും അവർ ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം കേൾക്കുമെന്നും അവളോട് ഞാൻ നന്നായി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ക്യാഷ് എനിക്ക് കിട്ടും എന്നും അവർ പറഞ്ഞു എന്നെ മനസ്സിലാകെ വിഷമത്തിലാക്കി. അവർക്ക് എന്നോട് സ്നേഹം ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇത് നല്ല രീതിയിലുള്ള സ്നേഹമല്ല എന്നും അവരെ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ സ്നേഹിക്കണമെന്നും അവർ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെല്ലാം കൂട്ടുകാരന്മാർ പറഞ്ഞു എൻറെ മനസ്സിനും അത് ശരിയാണോ.

എന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. അത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള ഓരോ അടവുകളാണ് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാതെ എല്ലാം പാവമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുവരെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ചിന്തയല്ല ആവിയായി പോയിരുന്നു എന്തോ ഒരു ചെറിയ ഭയം മനസ്സിൽ പതിയെ വാതിൽ കടന്ന് സിറ്റൗട്ടിലേക്ക് ഇതെന്താ സതീശ ഇത്ര ലേറ്റ് ആയത് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഒരു പെണ്ണും ഒരു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് നിനക്ക് അറിയുന്നതല്ലേ എന്നിട്ടും.

   

ഇങ്ങനെ ലേറ്റ് ആയാൽ മുഖത്തെ അവിടെ അല്പം ഗൗരവം കണ്ടപ്പോൾ സതീഷൻ എന്തു പറയണമെന്നറിയാതെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ കണ്ടപ്പോൾ അത്രയും പറഞ്ഞു ഒരു നോട്ടം അവളുടെ ശരീരത്തിലൂടെ ഒന്നു ഓടിയിറങ്ങിയപ്പോൾ അവൻറെ മനസ്സിൽ മനു പറഞ്ഞ വാക്കുകളായിരുന്നു വശീകരിക്കാനുള്ള അടവുകളാണ് പലതും ഇന്നത്തേക്ക് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചു നാളെയും ഇങ്ങനെ വരാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ ആളെ വയ്ക്കും ഡ്രൈവർ ആയിട്ട്. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.