പൈസ മോഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്താക്കിയ മാഷിനോട് ആ കുട്ടി ചെയ്ത പ്രതികാരം

വള കാണാതായി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആയിരുന്നു അവൻ ക്യാമറ ചെക്ക് ചെയ്യാനായി തീരുമാനിച്ചത്. ആറുമാസം ശരിയാവില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അയാൾ ഒരു സ്കൂൾ മാഷ് ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെട്ട വളരെ കുറച്ച് യാതൊരു സൂചനയും കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്നെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു നല്ല ഭർത്താവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ സാറിനെ വിളിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ നമ്പർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

സംശയമുണ്ടോ 10 മണിക്ക് മൂന്നുപേരോടും വളയുമായി കടയിൽ വരാൻ പറ സാർ ദൃശ്യങ്ങൾ ഒന്നും ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെങ്ങനെ പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ക്യാമറയിലെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ ചില സംശയങ്ങളുണ്ട് ബാക്കി നാളെ വന്നിട്ട് സംസാരിക്കാം. ഞാൻ ആരുടെയും ഒന്നും മോഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല എന്നെ രക്ഷിതാക്കൾ എന്നെ അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് പിന്നെ ക്യാമറയിലെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ സംശയമുണ്ടെന്ന് ഇവിടുത്തെ മാനേജർ പറയുന്നു എന്താണ് സത്യം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല.

   

അബദ്ധങ്ങൾ ആർക്കും സംഭവിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ക്യാമറയിൽ അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്തും ഞാൻ ചെയ്യാം എന്റെ മോളുടെ ജീവിതം ഇല്ലാതാക്കരുത് ഒരു നിമിഷം അയാളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ചോദിച്ചു.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.