സമ്പത്തും പണവും വരാൻ ഈ ചെടികൾ വീട്ടിൽ വളർത്തി നോക്കൂ

ഒരുമിച്ച് നട്ടാൽ വളരെയധികം ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും കൊണ്ടുവരുന്ന ചില ചെടികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വാസ്തുപരമായിട്ട് ഈ രണ്ട് ചെടികൾ ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലോ പറമ്പിലോ നട്ടുവളർത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വീടിൻറെ പ്രത്യേക ദിശകളിൽ നട്ടുവളർത്തുന്നത് നമുക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള വിജയങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നുള്ളതാണ്. തെച്ചിയും മന്ദാരം എന്നിവയാണ് ഒരുമിച്ച് വളർത്തേണ്ട ചെടികൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം.

വൈഷ്ണവ ആരാധനകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പൂക്കളാണ് തെച്ചിയും മന്ദാരവും പ്രിയപ്പെട്ട പൂക്കൾ കൂടിയാണ് മന്ദാരം ലഭിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തരെ വിഷ്ണു ഭക്തരെക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മഹാലക്ഷ്മി സാന്നിധ്യം കൂടെയുള്ള മഹാവിഷ്ണു പ്രീതിക്ക് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് തെച്ചിയും.

   

മന്ദാരവും ഒരുമിച്ച് നട്ടുവളർത്തുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ തെച്ചിപ്പൂക്കളം അത് പൗർണമി ദിവസങ്ങളിലും വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലും ഒക്കെ ദേവീ ചിത്രത്തിന് മുന്നിലായി സമർപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥിക്കുക അതുപോലെതന്നെ വൈഷ്ണവാദി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈ പൂവ് കൊടുക്കുക.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.