ബുദ്ധി വളർച്ചയില്ലാത്ത പെങ്ങളെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു ശേഷം സംഭവിച്ചത്

റോബിൻ റീനയെ മിന്നുകെട്ടിയത് 20 വയസ്സായിട്ടും കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധിയും നിഷ്കളങ്കതയുമായി ഒരു വാനമ്പാടിയെ പോലെ പറന്നു നടന്ന് പുന്നാര അനിയത്തിക്ക് ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടായി കാണാൻ അവൾക്കും ഒരു തുണ ഉണ്ടാവാൻ സ്ത്രീധനമായി കൊടുത്ത അവൾക്ക് സ്നേഹിക്കാനെ അറിയൂ എല്ലാവരെയും വിശ്വാസം മനസ്സുവരാത്ത അവളുടെ ദൈവം ആരും കൊതിക്കുന്ന സൗന്ദര്യം കൊടുത്തു നല്ല വെളുത്തു കാണാൻ പത്തരമാറ്റി ഭംഗിയായിരുന്നു അവൾക്ക്. അവളെ സ്നേഹിക്കുന്നതുപോലെ അഭിനയിച്ചു പക്ഷേ അവൾ ജീവനെ പോലെ ശ്വാസം പോലെ അവനെ സ്നേഹിച്ചു.

എനിക്കിഷ്ടമല്ല പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സങ്കടം ആവും വേണ്ട ഇച്ചായൻ വിഷമിക്കേണ്ട കൂട്ടുകാരെ, അങ്ങനെയായിരുന്നു ഭാര്യയെ അയാൾ മറ്റൊരാൾക്ക് വിറ്റത് കൈകളിൽ വെച്ചുകൊടുത്തു. അവളുടെ സ്വന്തം ഇച്ചായൻ മരിക്കാൻ വരെ അവൾ തയ്യാറാണ് 10 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള അവരുടെ മനസ്സിനെ വലിപ്പമില്ല വീട്ടിൽ വരുന്നവർ പിന്നെ പലയിടത്തും കൊണ്ടുപോയി അവനുവേണ്ടി.

   

ക്യാഷ് മാത്രമാണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് ഒരു പെണ്ണിന് വേണ്ടിയല്ല പണത്തിന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ അവളെ ഒപ്പം റൂമിൽ കയറി. കൂടെ ഉണ്ടാവാൻ മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒപ്പം അവൾ പോയി ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ഫ്രണ്ട് വരുന്നുണ്ട് നീ അവളുടെ കൂടെ അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കാണാതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അവളും തിരിച്ചു പറഞ്ഞു. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.