രണ്ടാനമ്മയോട് ഈ മകൻ ചെയ്തത് അറിയണോ

അമ്മ മരിച്ചിട്ട് പത്തുവർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആണോ അച്ഛനെ ബോധം വന്നത് എനിക്ക് 23 വയസ്സായി അച്ഛനെയും എൻറെ കല്യാണക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാതെ അച്ഛൻറെ കല്യാണ ആലോചിക്കുന്നത്. മകൾക്ക് ഒരു കുട്ടിയായി അപ്പോഴാണ് അച്ഛൻറെ ഒരു രണ്ടാംകെട്ട് ഒരുപാട് പേരിൽ വഴക്ക് കിട്ടു. നിങ്ങടെ അമ്മ പോയത് അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം വേറൊരു ജീവിതം പോലും കുതിക്കാതെ ജീവിച്ചു ഇനി അയാൾക്കും ഒരു ജീവിതം വേണ്ടേ കുഞ്ഞോള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞുപോയി.

നാളെ നീയും കൂടി ഒരു ജോലി കിട്ടി പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അച്ഛന്റെ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടവർ ആ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പിന്തിരിഞ്ഞു നിന്നാൽ അമ്മാവൻ പോലും അച്ഛന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ കുറെ എതിർത്തെങ്കിലും മനസ്സോടെ കൊടുത്തു പക്ഷേ ഒരു കണ്ടിഷൻ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നാലുദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അമ്മ ചമഞ്ഞ കൂടുതൽ അധികാരം കാണിക്കാനോ എന്ത് കാര്യങ്ങളിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ നിന്നാൽ.

   

എന്റെ സ്വഭാവം മാറും പറഞ്ഞേക്കാം. പിന്നീട് അവരുടെ സാമീപ്യം ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നിട്ടുമ്പോൾ അല്പം മാറി നിൽക്കുന്ന അവരുടെ കാണുന്ന ശരീരം ആയിരുന്നു. ഒന്ന് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പലവട്ടം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും മുട്ടിയാൽ തുറക്കപ്പെട്ടാലോ എന്ന് മനസ്സ് പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അബദ്ധമായ ഉണ്ടാകുന്ന നാണക്കേട് ഓർത്ത് എല്ലാം ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.