ചേട്ടൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അനിയൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് വന്നു ശേഷം സംഭവിച്ചത്

ആ പൊട്ടനെ കല്യാണം കഴിക്കണം ഇന്നത്തെ സംസാരം അവനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഇവിടെയെല്ലാം തികഞ്ഞിട്ടും കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെയാണ് അവന്റെയൊരു പൂതി മോഹമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പെണ്ണിനെപ്പോലെ കഴിവുണ്ടായിരുന്നു ജനിച്ചപ്പോൾ അമ്മയും അച്ഛനും പേര് കൃഷ്ണൻ എന്നാണ് പക്ഷേ ഒരുപാട് തവണ കേട്ടു പക്ഷേ പ്രായം കൂടി വന്നപ്പോൾ അതിനെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ഒരുപാട് സങ്കടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ നാട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അവൻ പൊട്ടനാണ് ആ മൂന്നു അക്ഷരം അവനെ ശരിക്കും നോവിച്ചത് ഒരിക്കൽ അച്ഛനും അങ്ങനെ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് അച്ഛന് തന്നോട് ദേഷ്യം ഇരട്ടിച്ചത്.

അച്ഛനും അമ്മയും അവന് സംസാരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒളിച്ചു നിന്ന് കേൾക്കും അച്ഛനപ്പോൾ തന്നെ കാണുന്നതുപോലും പരിഹാസങ്ങൾ നടന്നപ്പോഴാണ് പഠിക്കാൻ പറ്റാതെയായി സഹായിച്ചും അവൻ പുത്തൻ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങി വീട്ടിൽ വളരെയധികം തോന്നിയായാണ് അനിയൻ വളർന്നത് പക്ഷേ എല്ലാവരുടെയും ഓമന എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവനെ ആരും ശാസിക്കാനും പോയില്ല. ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ മദ്യപാനവും പെണ്ണുവും അവൻറെ കൂടെക്കൂടി ഏട്ടനെന്ന നിലക്ക് ഒരു ദിവസം അവനും ചങ്ങാതിമാരും ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നെയായിരുന്നു.

   

പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം അവൻ ഒരു പെണ്ണിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും അമ്മയും സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ആ പെൺകുട്ടി ഗർഭിണിയുമായിരുന്നു ഇനിയെങ്കിലും എന്റെ കുഞ്ഞും നന്നാവും അമ്മ പേര് അറിയാത്ത ദൈവങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു താൻ തന്നെയായിരുന്നു അനിയൻറെ കല്യാണം കണ്ടു സന്തോഷിച്ചതും പക്ഷേ പുതുപുണ്ണ് വന്നതോടെ ആ വീട് ഒന്നുകൂടി ചെറുതായി നിനക്ക് വേറെ വീട്ടിലേക്ക് മാറിക്കൂടെ അച്ഛൻ അവന് കൊടുക്കും അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ ആയിരുന്നു.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *