ഈ ഭാഗത്ത് മണി പ്ലാൻറ് വെച്ചാൽ മതിയാവും

പൊതുവേ ചെടികളും സസ്യങ്ങളും നാം ഏവരും വളർത്തുന്നവരാകുന്നു മനസ്സിനെ കുളിർമ നൽകുവാനും അതിനാൽ വീടുകളിൽ ചെടികളും പുഷ്പങ്ങളും നട്ടുവളർത്തുന്നത് ഉത്തമം തന്നെയാകുന്നു അത് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറയാം. മണി പ്ലാൻറ് പോസിറ്റീവ് എനർജി നൽകുന്ന ഒരു സസ്യമാണ് അതിനാൽ തന്നെ ഇവ വീടുകളിൽ നിന്നും ഉണങ്ങുകയാണ് എങ്കിൽ അത് ദോഷകരമാണ് എന്നാണ് വിശ്വാസം നെഗറ്റീവ് ഊർജം ചേരുവാൻ കാരണമാകുന്നു.

അധികം സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യമില്ലാത്ത സസ്യം എന്ന പ്രത്യേകതയും മണി പ്ലാന്റിന് ഉള്ളതാകുന്നു ഇതിനാൽ വീടിനുള്ളിൽ വളർത്താൻ പറ്റിയ സസ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇവ എന്നാൽ ഒരിക്കലും അനിവാര്യം തന്നെയാകുന്നു വളർത്തുമ്പോൾ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് വളർത്തുക എന്നാൽ ഇങ്ങനെ വളർത്തുന്നത് ദോഷകരമാണ് എന്ന കാര്യം നാം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ആണ്. എന്നാൽ ഒരിക്കലും താഴെവച്ച് വളർത്തുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.

   

ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ ഏവരും ശ്രമിക്കുക മുകളിലേക്കാണ് നാം മണി പ്ലാൻ പടർത്തേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ പടർത്തുന്നതാണ് ഉത്തമം ലക്ഷ്മി ദേവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സസ്യം ഒരിക്കലും താഴേക്ക് വളരുവാൻ പാടുള്ളതല്ല ഇത് നമുക്ക് തന്നെ ദോഷമായി മാറുന്നത് വീടിൻറെ ഉയർച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് തന്നെ വളർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു. മണി പ്ലാന്റിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് തനിക്ക് ചുറ്റും ഓക്സിജൻ വർധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകത വർധിപ്പിക്കുന്ന ചെടികളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇത്.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കയറിയ.