ചുവപ്പ് റോസ് ഓറഞ്ച് മഞ്ഞ തുടങ്ങിയ ഒരു ചെമ്പരത്തി തിരഞ്ഞെടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ഒരു രഹസ്യം പറയാം

വ്യത്യസ്തമായ നിറങ്ങളിലുള്ള നാല് നിറങ്ങൾ ചുവപ്പ് പിങ്ക് ചെങ്കൽ നിറം കൂടാതെ മഞ്ഞനിറം ഇങ്ങനെ സാധാരണയായി നമ്മൾ കാണുന്ന നാലു നിറത്തിലുള്ള ചെമ്പരത്തി പുഷ്പങ്ങൾ ആണിത് പവിത്രമായ ഒരു പുഷ്പമാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന ആരാധനകൾ എല്ലാം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന യാതൊരു രീതിയിലും നിഷിദ്ധമല്ലാത്ത അനുവദനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു പുഷ്പമാണ് ചെമ്പരത്തി പൂക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ ചുവന്ന ചെമ്പരത്തി തിരഞ്ഞെടുത്തവരാണ് എങ്കിൽ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം കഴിവ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആരാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഉത്തമ ബോധ്യമുള്ള വ്യക്തികൾ ആയിരിക്കും.

സ്വയം തിരിച്ചറിവ് എന്ന് പറയും ഒരുപാട് ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വ്യക്തികളാണ് പലപ്പോഴും എല്ലാം ശരിയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മുഖത്തെ ഒരു അടിപൊളി ചില തിരിച്ചടികൾ ചില വ്യക്തികളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ വളരെ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള വഞ്ചന പറ്റിക്കപ്പെടാൻ പാത്രമായിട്ടുള്ളവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാത്രം ആകാൻ പോകുന്നവരാണ് ഈ കൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു അഞ്ചു കാര്യം പെട്ടെന്ന് തന്നെ തരത്തിലുള്ള ഒരു അഞ്ചു തിരിച്ചടി അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു വ്യക്തികളിൽ നിന്നോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ തിരിച്ചടി തന്നെ ഉണ്ടാകും.

   

പണമായിട്ട് നൽകാൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആള് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടെ അവരെ ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു സമാധാനം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *